Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

"SAGOWIN phấn đấu trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong ngành sản xuất cửa lưới nói riêng và trong lĩnh vực nội thất, xây dựng nói chung, đem đến những sản phẩm Việt Nam chất lượng cao cho khách hàng trong nước và quốc tế."

Tầm nhìn Công Ty Cổ Phần Alo House mang thương hiệu SAGOWIN phấn đấu trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong ngành sản xuất cửa lưới chống muỗi

SỨ MỆNH

Giải quyết vấn đề của khách hàng

Hợp tác uy tín, tin cậy, phát triển bền vững cùng đối tác
Đem lại cuộc sống sung túc và cơ hội phát triển bản thân cho nhân viên
Đóng góp cho cộng đồng

Sứ mệnh Công Ty Cổ Phần Alo House

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Nhận trách nhiệm 

- Lắng nghe và chia sẻ

- Minh bạch rõ ràng 

- Nghiệp 

- Tinh thần thép

- Vấn đề của khách hàng là vấn đề của mình 

Giá trị cốt lõi công ty cổ phần alo house

 

Facebook

×
  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0098
Controller Execution Time ( Page / Detail )  0.0508
Total Execution Time  0.0606
  MEMORY USAGE  
10.05M bytes
  CLASS/METHOD  
page/detail
  URI STRING  
tam-nhin-su-menh-gia-tri-cot-loi
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  oilnaryihosting_alohousevn (page:$db)   QUERIES: 9 (0.0025 )  (Hide)
0.0005   SELECT *
FROM `cle_relationships`
WHERE `category_id` = 'main-nav'
AND `object_type` = 'menu' 
0.0002   SELECT *
FROM `cle_relationships`
WHERE `category_id` = 'menu-mobile'
AND `object_type` = 'menu' 
0.0002   SELECT *
FROM `cle_group`
WHERE `id` = '7' 
0.0004   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `menu_id` = '7'
AND `parent_id` = 0
ORDER BY 
`order`, `createddesc 
0.0004   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `parent_id` = '56'
AND `menu_id` = '7'
ORDER BY `order`, `createddesc 
0.0002   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `parent_id` = '57'
AND `menu_id` = '7'
ORDER BY `order`, `createddesc 
0.0002   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `parent_id` = '58'
AND `menu_id` = '7'
ORDER BY `order`, `createddesc 
0.0002   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `parent_id` = '59'
AND `menu_id` = '7'
ORDER BY `order`, `createddesc 
0.0004   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `parent_id` = '60'
AND `menu_id` = '7'
ORDER BY `order`, `createddesc 
  DUPLICATE QUERIES: oilnaryihosting_alohousevn (page:$db)   No duplicate queries
  HTTP HEADERS  (Show)
  SESSION DATA  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)